İşyeri Açarken İstenen Belgeler

 

VERGİ DAİRESİNDEN İSTENİLEN BELGELER

Bildirim Formu doldurulur.

Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi

İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.

İkametgah İlmühaberi

İşe Başlama Formu

Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İLGİLİ BELEDİYEDEN İSTENEN BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

İLGİLİ MESLEK ODASINDAN İSTENEN BELGELER

Vergi dairesine kayıt belgesi

3 fotoğraf

Nüfus cüzdanı örneği

Sicile kayıt belgesi

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER  ;

Nüfus Cüzdanı

Vekaletname Fotokopisi (Şahıs Kaydını Kendisi Yaptırmayacaksa Kaydı Yaptıracak Olan Kişinin Vekaletnamesinin Olması Gerekmektedir.Ayrıca vekalet alan kişinin kimlik fotokopisi)